måndag 29 augusti 2016

Lär dig mer om SAFE!

Vad är SAFE?

Vi rekommenderar alltid modeller med SAFE till en kund som vill börja med "riktigt" RC-flyg. Det är som att ha en inbyggd flyglärare i modellen! Även om man kan få hjälp av en mer erfaren RC-flygare så ger SAFE-tekniken en trygghet och hjälp som gör att man mycket snabbare klarar sig helt på egen hand. Det är också helt möjligt att lära sig flyga helt på egen hand med hjälp av en SAFE-utrustad modell!

Systemet baserar sig på sensorer som gör modellen medveten om sitt läge i luften. Skulle den börja luta mer än vad systemets inställning för tillfället tillåter så håller elektroniken emot och ser till att modellen inte överkontrolleras. Ett typexempel är första gången modellen flyger mot piloten. Man upplever att roderutslagen blir "tvärt om", och styr kanske åt helt fel håll. Utan SAFE så rollar då modellen blixtsnabbt över i ryggläge och man tappar kontrollen på några tiondels sekunder. Med SAFE ges piloten tid att inse och rätta till sitt misstag. Genom att släppa spaken helt så rätar modellen upp sig till ett horisontellt läge. För att sedan ta flygningen vidare är det bara slå över flyglägesbrytaren till nästa nivå, och systemet tillåter mer och mer avancerade manövrer. Skulle man hamna i en paniksituation så finns alltid möjligheten att slå över till "BEGINNER-MODE" och modellen rätar blixtsnabbt upp sig igen. På vissa modeller finns även en "Panic-Button", men denna fyller samma funktion som att switscha tillbaka till "BEGINNER".

I videon här nedan ser du hur systemet fungerar i praktiken:

Från Horizon Hobby (BLADE, E-Flite, ParkZone, HobbyZone, Spektrum etc) så finns även ett annat system kallas AS3X. Det är ett gyrosystem som korrigerar för vindkast, turbulens etc, men det ger ingen självstabilisering. I praktiken ger det en bättre flygkänsla och man upplever att man flyger en stor och stabil modell även med de allra minsta modellerna. För att visa lite av skillnaden mellan AS3X och SAFE har vi gjort ett litet videoklipp:

I några modeller finns ett system kallat SAFE+ (Safe Plus) Det är en vidareutveckling av SAFE och innebär att systemet kompletterats med GPS! Man får då ytterligare hjälpfunktioner så som "Hold Pattern" (modellen cirklar över startplatsen) "Virtual Fence" (förhindrar bortflygning), "Auto Land" etc.

Detta system finns b.la i HobbyZones Champ S+:
 

I några av de senaste modellerna från Horizon Hobby - till exempel TIMBER, Spitfire 1,2M och ICON A5 - finns en variant av systemet kallat SAFE SELECT. Det låter flygaren själv välja om SAFE skall vara aktiverat eller ej. Men faktum är att även för en erfaren RC-pilot så är det riktigt trevligt att ha detta system aktivt!

FLY SAFE hälsar vi på MFT!