onsdag 13 december 2017

Strömbrytarens mutter!


I bland kan man  behöva dra åt muttern till sändarens strömbrytare. Antingen efter en tids användning eller vid byte. Ett bra sätt att dra åt denna mutter är att använda en spetsig tång enligt bilden nedan. Välj en tång med tillräckligt smala spetsar så de passar i mutterns spår:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar