måndag 10 september 2018

Lär mer om lim!


Vid modellbygge är lim en viktig komponent. Antingen för bygge av nya modeller, men även för reparationer etc. Det är viktigt att välja rätt lim för varje tillfälle. Något universallim för all limning finns knappast. Möjligen kan man klara det mesta med långsamhärdande epoxy, men det är inte speciellt praktiskt.

De vanligaste limtyperna inom modellbygge:

CA - lim:
Cyanoakrylat eller s.k. superlim.  Det är ett sekundsnabbt lim som härdar genom fuktigheten i materialet. Bäst på balsaträ, men även andra material fungerar så som furu och plywood. Sämre på torra material. Då kan härdningen påskyndas med kicker eller accelerator.
Det finns 2 huvudtyper av CA-lim i vårt sortiment . Den vanliga och s.k. "foam safe" eller "luktfri". Den senare är avsedd för torr foam så som Frigolit eller Depron. Fungerar inte speciellt bra på EPO/EPP eller andra feta plaster. Till dessa skall vanlig CA tillsammans med kicker användas.

Epoxylim:
Mycket starkt 2-komponentslim. Finns i flera varianter med härdtid på 5, 15 eller 30 minuter. Absolut starkast blir 30-minutersvarianten. Den biter sig också fast bäst på de flesta material och är den vi använder mest. 5 min är praktisk för fältreparationer eller på fogar med lägre krav på hållfasthet. Detaljerna behöver då knappast fixeras under limningen utan man kan faktisk hålla dem på plats tills limmet börjar härda. Limmet kan läggas på i tjocka lager och fyller bra. För modellflyg är det tungt. Används främst till motorspant och vingbalkar. Limmet kan spädas med rödsprit och på så sätt tränga in djupare i materialet.
NOTERA! Epoxy luktar inte starkt, men är allergiframkallande. Undvik hudkontakt, och använd helst skyddshandskar.


Vitlim:
Kallas ibland snickarlim eller PVA-lim. Ett lättanvänt trälim som är vattenbaserat. Bra till alla typer av trä. Lång torktid kan ibland vara frustrerande, men i vissa fall är det praktiskt. Ett knep kan vara att använda en liten mängd CA-lim för att fixera delarna medan trälimmet torkar. Trälim fungerar även till foam / Depron. Ej torkat lim kan lösas med vatten
Balsalim:
Ex. UHU Hart. Klassiskt, lösningsmedelbaserat lim som passar de flesta trämaterial och vissa plastmaterial. Torkar på ca 10 minuter. Ger en hård, transparent fog. Ej torkat lim kan lösas med Aceton.Material - Lämpliga limtyper


EPO/EPP: Detta är ju en "foam", men man kan inte använda "foam-safe" CA på dessa feta material. I stället bör vanlig CA användas tillsammans med kicker. Typexempel är reparationer av EPO (Z-foam) modeller. Även epoxy kan användas, men tänk på vikten!

Depron/Frigolit:
Denna "torra" cellplast tål inte lösningsmedel. Inte heller vanligt CA-lim. För snabba reparationer och vissa limfogar vid Depronbygge fungerar Foamsafe CA tillsammans med kicker väldigt bra. UHU Por är ett kontaktlim som också går bra till större fogar. Ger en seg, stark fogning. Vitlim fungerar också mycket bra, men tar längre tid att torka. Materialet tål även Epoxy, men detta bör endast användas i undantagsfall pga vikten.

Balsaträ:
Limmas enklast med tunn eller mediumtjockt CA-lim. Limmet vi marknadsför kommer från Bob Smith Industries i USA (BSI) och är bland det allra bästa av sitt slag. Finns i flera viskositeter och även specialvarianter för foam.  Epoxy kan användas, men är tungt, och bör undvikas. Vitlim eller UHU Hart är utmärkta klassiska val om man inte har brådis!Furu och plywood: Fungerar ganska bra med medium CA, men fogen kan upplevas lite spröd. CA är OK vid stora limytor. Gärna i kombination med kicker som snabbar på härdningen. Om balsa skall limmas mot furu eller plywood brukar medium eller tunn CA fungera fint.

UHU Hart är ett bra val, och även epoxy och vitlim funkar bra på dessa material.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar